Menu

Zadovoljiti poglede Allahovom srdžbom

Tema AhlakČitanje 8 minuta

Zadovoljiti poglede Allahovom srdžbom

Najkraću hutbu u islamskoj historiji održao je poznati tuniski muftija Tahir b. Ašur, rahimehullah, rekavši: "Nema nikakva dobra u vašim namazima dok vam žene hodaju otkrivene. Uči ikamet!"

Uzvišeni Allah objavio je u Svojoj plemenitoj Knjizi: "A reci vjernicama neka obore poglede svoje i neka čuvaju stidna mjesta svoja; i neka ne pokazuju ukrase svoje osim onoga što je ionako spoljašnje, i neka vela svoja spuste na grudi svoje; neka ukrase svoje ne pokazuju drugima, to mogu samo muževima svojim, ili očevima svojim, ili očevima muževa svojih, ili sinovima svojim, ili sinovima muževa svojih, ili braći svojoj, ili sinovima braće svoje, ili sinovima sestara svojih, ili prijateljicama svojim, ili robinjama svojim, ili muškarcima kojima nisu potrebne žene, ili djeci koja još ne znaju koja su stidna mjesta žena; i neka ne udaraju nogama svojim da bi se čuo zveket nakita njihova koji pokrivaju. I svi se Allahu pokajte, o vjernici, da biste postigli ono što želite." (En-Nur, 31)


Ostatak teksta dostupan samo za pretplatnike