Menu

Prvi saf

Tema FikhČitanje 10 minuta

Na više mjesta u časnom Kur'anu Uzvišeni Allah podstiče nas da se natječemo u činjenju dobrih djela dajući nam do znanja da je hrljenje prema dobru uspjeh na dunjaluku i neprekidna blagodat na ahiretu. Uzvišeni kaže: "...zato se natječite ko će više dobra učiniti..." (El-Maida, 48). Poznato je da je svako natjecanje u nečemu neizvodivo bez dva ključna elementa, a to su žudnja za uspjehom i žurno kretanje ka datom cilju. U mnogim predajama kazuje se da su se ashabi natjecali u činjenju dobra. Vladar pravovjernih Omer b. Hattab, radijallahu anhu, rekao je: "Tako mi Allaha, nikada se Ebu Bekr sa mnom nije natjecao u dobru a da me nije pretekao, pa sam mu rekao: 'Tako mi Allaha, više se s tobom neću natjecati.'" (Ibn Kajjim el-Dževzi, Knjiga o duši -- RUH, str. 130)


Ostatak teksta dostupan samo za pretplatnike