Menu

U novom broju

Racionalizam i racionalisti d

mr. Osman Smajlović, prof.
Akida
Pročitaj

I oglasi ljudima hadž d

Adnan Fetić, prof.
Akida
Pročitaj

Mail lista

Info

Islamski časopis “El-Asr” je islamskoga edukativnoga karaktera na principima Kur‘ana i Sunneta, uz osvrt na aktualna događanja u Ummetu. Pored tema koje govore o ispravnom shvatanju ove uzvišene vjere, dio ovog časopisa je posvećen ženi i porodici u islamu, a ni naši najmlađi nisu zaboravljeni. Uz 16 godina tradicije, sa ukupno 114 broja u kojima piše 89 autora, “El-Asr” je unikatan i prestižan časopis na području Bosne i Hercegovine i šire. Više o nama...