Menu

Ciljevi braka u islamu

Tema AkidaČitanje 13 minuta

Brak ima veliko i važno mjesto u islamu. Vjera islam naređuje brak i podstiče na njega. Mnogobrojni su ciljevi braka od kojih se pojedini vežu za čovjekov dunjaluk, a drugi za njegovu vjeru. Brak je Allahov ajet, dokaz Njegove milosti, pažnje, mudrosti i sveopšteg znanja: "...i jedan od dokaza Njegovih jeste to što za vas, od vrste vaše, stvara žene da se uz njih smirite, i što između vas uspostavlja ljubav i samilost; to su, zaista, pouke za ljude koji razmišljaju" (Er-Rum, 21). Sve spomenuto u ajetu je motivacija za stupanje u bračnu zajednicu i ostvarivanje ciljeva braka.


Ostatak teksta dostupan samo za pretplatnike