Menu

Brak, riznica dobra

Tema Da'vaČitanje 18 minuta

Uspješna bračna zajednica temelji se na istinskom poštovanju supružnika, iskrenosti, povjerenju, istinskom oslanjanju na Allaha i prije svega na čvrstoj vezi u ime Allaha.


Ostatak teksta dostupan samo za pretplatnike