Menu

Koloidno srebro, jedan od najjačih prirodnih antibiotika – istina ili mit?

Tema Naše zdravljeČitanje 4 minute

U posljednjih nekoliko godina susrećemo se često sa terminom koloidno srebro, bilo putem reklama, komercijalnih letaka ili kao artikla u našim apotekama. Koloidno srebro nude nam kao alternativu sintetičkim antibioticima i konzervativnoj antibiotskoj terapiji, kao sigurnu ali i mnogo učinkovitiju zamjenu. No, da li je to uistinu tako ili se radi o još jednom komercijalnom triku i može li nam u konačnici nauditi ovakav preparat i nanijeti štetu? Stoga smo se odlučili u ovom broju progovoriti malo o koloidnom srebru, njegovim značajkama i učincima.


Mišljenje medicinskih stručnjaka gotovo je u potpunosti oprečno ovim tvrdnjama i smatra se da ovaj čudotvorni lijek protiv bakterija, gljivica, virusa ni u kojem slučaju ne bi trebalo konzumirati i uzimati na usta.

Nauka sama ne poriče niti negira učinkovitost srebrnih pripravaka u liječenju i tretiranju nekih bolesti kože, ali uzimanje koloidnog srebra oralno ni u kojem slučaju se ne savjetuje.

Srebro se stoljećima koristilo za tretiranje opeklina i rana na koži, a još u drevnom periodu bilo je poznato kao sredstvo za pročišćavanje pitke vode.

Pronalaskom penicilina, njegova se upotreba u medicini smanjila u tretiranju rana kože i opeklina, ali je u savremenoj medicini naširoko opet počelo da se koristi za oblaganje venskih i urinarnih katetera.

Prema podacima Naučnog odbora za prepoznavanje novih zdravstvenih rizika, koloidno srebro dobija sve širu upotrebu, od impregniranja sportske i vojne odjeće, do elektronike, kozmetike, te kao sredstvo za čišćenje i za dezinfekciju pitke vode i prostora.

Princip njegovog dejstva je sljedeći: srebro u dodiru sa vodom ili drugim biološkim tekućinama otpušta jone srebra, i njegova antimikrobna dejstva vezana su upravo za tu sposobnost jer se srebreni joni vezuju za patogene organizme i uništavaju ih.

Imaju i protuupalno dejstvo i stoga je upotreba koloidnog srebra kao pripravka za liječenje kožnih oboljenja dozvoljena i sigurna, uz nadzor i preporuku liječnika, naravno. Problem je nastupio onog momenta kad je alternativna medicina počela da ga proklamira kao čudotvoran i siguran za sistemsku upotrebu u organizmu.

Evropska agencija za lijekove nijedan lijek koji se reklamira kao koloidno srebro nije odobrila kao lijek niti ih svrstala u kategoriju medicinskih proizvoda.

Lijek koji sadrži kao aktivnu tvar srebro, odnosno sol sulfadiazin srebro, je Dermazin 10 u obliku kreme za tretiranje promjena na koži.

Također, postoje određeni medicinski proizvodi koji sadrže srebro kao obloženi kateteri, sekundarni povoji za rane kod kojih srebro ima pomoćno djelovanje.

Iz svega pobrojanog stoji jasna činjenica da se koloidno srebro, ili jonsko, može i smije upotrijebljavati bezbjedno jedino u dermatološke svrhe i to pod nadzorom lječnika i uz njegovu preporuku.

Ni u kojem slučaju ne biste smjeli nasjesti alternativnim lobijima koji koloidno srebro nude kao univerzalni lijek za gotovo sva oboljenja i uzimati ga oralno odnosno na usta. Priča o njegovom antimikrobnom učinku stoji, ali to nije primjenjivo sistemski na organizam, i sigurno je za korištenje isključivo na koži.

(Korištena literatura: Colloidal Silver, Uses, Side effects (webMD))

Piše: Nurmina Strika