Menu

Adabi prema rodbini

Tema AhlakČitanje 10 minuta

Dobročinstvo prema rodbini podrazumijeva brojne islamom propisane dužnosti. Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, njegovao je veze sa svojom rodbinom, bio brižan i ljubazan prema njima, bez obzira na njihovu socijalnu ili ekonomsku poziciju.

U ajetu: "Bojte se Allaha, s imenom čijim jedni druge molite, i čuvajte rodbinske veze" (En-Nisa, 1), Uzvišeni Allah jasno nam ukazuje na važnost održavanja rodbinskih veza u životu.


Ostatak teksta dostupan samo za pretplatnike