Menu

Uputa na Pravi put Allahova je počast

Tema AkidaČitanje 27 minuta

Allah je El-Hadi, Onaj Koji upućuje koga On želi i ostavlja u zabludi onoga koga On želi. Uzvišeni Allah kaže: "Allah poziva u Kuću spasa i upućuje na Pravi put onoga koga On želi" (Junus, 25); "Zar pomoći možeš onome kome su njegova ružna djela uljepšana, a i on ih smatra lijepim?! Allah, doista, kome hoće daje da je u zabludi, a na Pravi put upućuje koga hoće" (Fatir, 8).

Uputa je u Allahovoj ruci. Ta činjenica ukazuje nam na to koliko je potrebno da budemo ustrajni u traženju od Allaha da nas uputi na Pravi put.


Ostatak teksta dostupan samo za pretplatnike