Menu

Stepeni upute

Tema AkidaČitanje 23 minute

Allah Uzvišeni u Kur'anu kaže: "A zašto ne razmisle sami o sebi? Allah je stvorio nebesa i Zemlju i ono što je između njih -- sa ciljem i do roka određenog. A mnogi ljudi ne vjeruju da će pred Gospodara svoga doista izaći" (Er-Rum, 8); "Gospodar naš je Onaj Koji je sve stvorio a zatim uputio." (Taha, 50)


Ostatak teksta dostupan samo za pretplatnike