Menu

Osvrt na knjigu Poslanička medicina

Tema Ostale temeČitanje 7 minuta

Dr. Safet Kuduzović

Poslanička medicina

Stichting Hidžra, Sarajevo, 2022. godine

Broj strana: 702

Rekao je Uzvišeni Allah: "Ako vi budete brojali Allahove blagodati, nećete ih nabrojati" (En-Nahl, 18). Allah nas u ovom ajetu obavještava o nemogućnosti prebrojavanja svih blagodati koje su nam date, a nemoguće ih je prebrojati jer ih je veliki broj, a mnoge od njih i ne znamo.


Ostatak teksta dostupan samo za pretplatnike