Menu

Ljepote savršene vjere (drugi dio)

Tema AkidaČitanje 11 minuta

Cijeli svijet danas osjeća neizmjernu potrebu za pojašnjavanjem Allahove vjere i njenih ljepota, jer kada bi ljudi istinski spoznali ovu vjeru, u nju bi u skupinama ulazili. Islam podstiče na svako dobro, a zabranjuje svako zlo, osvjetljavajući put cijelom čovječanstvu. Iako se ljepote islama ne mogu pobrojati, možemo izdvojiti neke koje se posebno dotiču ljudskih srca i koje plijene svojom univerzalnošću.


Ostatak teksta dostupan samo za pretplatnike