Menu

Feminizam

Tema Žena muslimankaČitanje 19 minuta

Feminizam, ovaj dobro poznat i zvučan izraz, za koji ste, svejedno bili muškarac ili žena, čuli mnogo puta, može se sagledati s historijske, političke, društvene, ideološke i vjerske strane. Definicija će se mijenjati i prilagođavati shodno obliku u koji se treba ili mora uklopiti: nekad ga posmatramo kao aktivizam za borbu ženskih prava, drugi put kao ideološku podlogu, po potrebi ga gledamo i kao političko sredstvo do cilja, a nekad kao paravan za mnoge društvene socijalno-psihološke potrebe koje djeluju od krajnosti do krajnosti, te se zaustavljaju shodno namjeri za što planira biti upotrijebljen. No, feminizam, u nekoliko riječi, predstavlja postizanje ravnopravnosti s muškarcima. (Adrijana Zaharijević, Kategorički feminizam, str. 112)


Ostatak teksta dostupan samo za pretplatnike