Menu

Spajanje namaza kad je riječ o osobi kojoj kontinuirano istječe nečist

P

Da li čovjek, koji zbog bolesti nije u stanju obavljati veliku nuždu na prirodan način, nego se to odvija putem vještačkog otvora sa strane gdje se pričvršćuju vrećice koje se nakon punjenja mijenjaju, a on ne kontroliše taj otvor, nego bez njegovog znanja izlazi stolica ili vjetar, kao takav, može koristiti olakšicu spajanja namaza i da li može obavljati namaze u džamiji?


O

Molim Uzvišenog Allaha da mu podari strpljivost u toj nedaći, da ga izliječi i od grijeha očisti! Osoba sa kontinuiranim curenjem nečisti naziva se sahibul-uzr, poput žene u istihazi, osobe kojoj neprekidno curi mokraća i sl. Sahibul-uzr će za svako namasko vrijeme uzimati abdest, a kada istekne namasko vrijeme, njegov je abdest pokvaren te za sljedeći namaz ponovo uzima abdest. To je stav većine učenjaka i hanefijskog mezheba. Ko bude iskušan ovom nedaćom, ako mu je teško obavljati svaki namaz u njegovom vremenu, dozvoljeno mu je spajati namaze: podne sa ikindijom i akšam sa jacijom. Šejhul-islam Ibn Tejmijja, rahimehullah, kaže: “Ispravan stav jeste da spajanje namaza nije isključivo vezano za dugo putovanje, nego je spajanje propisano zbog kiše i zbog bolesti. Sunnetom je potvrđeno da žena u istihazi može spajati namaze, jer je takvoj osobi Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, u dva hadisa naredio da spoji namaze.” (El-Fetaval-kubra, 2/348)

Spomenuti bolesnik, ukoliko ne postoji druga smetnja, nije oslobođen namaza u džematu i džuma-namaza, osim ako bi se njegovim odlaskom mogla onečistiti džamija ili pojaviti neugodan miris iz tog otvora, s obzirom da to uznemirava ostale klanjače kao i meleke. Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, zabranjivao je onom ko jede bijeli ili crveni luk da se približava džamiji (Muslim, br. 564), analogno tome, osobe iz kojih se širi bilo koji drugi neugodan miris ne trebaju dolaziti u džamiju. Allah najbolje zna!