Menu

Razlika između poslanika i vjerovjesnika

P

U ajetu je kazano: “Muhammed nije roditelj nijednom od vaših ljudi, nego je Allahov poslanik i posljednji vjerovjesnik” (El-Ahzab, 40). Zbog čega je kazano da je Muhammed, sallallahu alejhi ve sellem, posljednji vjerovjesnik, a ne posljednji poslanik? Da li postoji razlika između poslanika i vjerovjesnika?


O

O razlici između poslanika (resul) i vjerovjesnika (nebijj) postoje mnoga mišljenja. Poznato mišljenje jeste da je poslanik onaj kome dođe nebeska objava ako mu se naredi da to dostavi drugima, a da je vjerovjesnik onaj kojem se ne naredi da to dostavi drugima. (Ibn Ebu Izz el-Hanefi, Šerhul-akidetit-Tahavijja) Ibn Tejmijja, rahimehullah, o razlici izmađu poslanika i vjerovjesnika, kaže da je poslanik onaj ko bude poslan nevjerničkom narodu koji ga poriče, dok je vjerovjesnik onaj ko bude poslan narodu koji vjeruje u vjerozakon poslanika prije njega, te ih podučava i među njima po tom vjerozakonu sudi. Svevišnji Allah kaže: “Mi smo objavili Tevrat, u kojem je uputstvo i svjetlo. Po njemu su jevrejima sudili vjerovjesnici, koji su bili Allahu poslušni i čestiti ljudi, i učeni, od kojih je traženo da čuvaju Allahovu knjigu, i oni su nad njom bdjeli” (El-Maida, 44). Vjerovjesnici koji su slati Izraelićanima sudili su po Tevratu koji je Allah objavio Musau, alejhis-selam. (Ibu Tejmijja, En-Nubuvvet)

Što se tiče spomenutog ajeta u kojem je kazano “posljednji vjerovjesnik”, a ne “posljednji poslanik”, to je zbog toga što je vjerovjesnik opsežnijeg značenja u odnosu na poslanika, jer svaki poslanik je i vjerovjesnik, dok svaki vjerovjesnik nije poslanik. Stoga, ako bi se kazalo “posljednji poslanik”, to ne bi nužno značilo da je i posljednji vjerovjesnik, međutim, ako se kaže “posljednji vjerovjesnik”, to nužno znači da je i posljednji poslanik. U tom smislu Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: “Nakon mene nema vjerovjesnika” (Buhari i Muslim), a nije rekao “poslanika”, jer to znači da nakon njega nema ni poslanika niti vjerovjesnika, nego je on pečat vjerovjesništva i poslanstva. (Muhammed Salih el-Munedžid, Fetava, br. 11725)