Menu

Da li je Isa alejhis-selam, živ i gdje se sada nalazi?

P

Da li je Isa alejhis-selam, živ i gdje se sada nalazi, ako jeste?


O

Isa, sin Merjemin, alejhimas-selam, nije umro, jevreji ga nisu ubili niti razapeli, nego se njima to samo pričinilo. Uzvišeni Allah učinio je da drugu osobu vide u liku Isaa, a njega je uzdigao tijelom i dušom i on je sada na nebesima. Uzvišeni Allah pojašnjava pravu istinu o Isau, alejhis-selam, i ukazuje na veliku podvojenost, razilaženje i neznanje o stvarnosti koja se dogodila: “I zbog riječi njihovih: ‘Mi smo ubili Mesiha, Isaa, sina Merjemina, Allahovog poslanika!’ A nisu ga ni ubili ni raspeli, već im se pričinilo. Oni koji su se o njemu u mišljenju razilazili, oni su sami o tome u sumnji bili; o tome nisu ništa pouzdano znali, samo su nagađali; a sigurno je da ga nisu ubili, već ga je Allah uzdigao Sebi. A Allah je silan i mudar” (En-Nisa, 157-158).

U ovim ajetima Uzvišeni Allah poriče tvrdnju da je Isa ubijen ili razapet i obavještava da ga je uzdigao Sebi, zatim u sljedećem ajetu kaže: “I nema nijednog sljedbenika Knjige koji, prije njegove smrti, neće u njega onako kako treba povjerovati, a na Sudnjem danu on će protiv njih svjedočiti” (En-Nisa, 159).

“...prije njegove smrti...”, ove se riječi odnose na Isaa, alejhis-sellam, prema preferirajućem mišljenju komentatora Kur’ana, tj. prije smrti Isaa, alejhis-sellam, svi sljedbenici Knjige u njega će ispravno vjerovati nakon što bude spušten s nebesa pred Sudnji dan. Riječi u ajetu: “...prije njegove smrti...”,  jasno ukazuju na to da Isa, alejhis-selam, nije umro, jer će se ispravno vjerovanje sljedbenika Knjige ostvariti prije Isaove smrti, a to tek predstoji nakon što Isa, alejhis-selam, bude spušten. (Pogledati: Umdetut-tefsir, 1/599)

Da Isa, alejhis-selam, nakon što ga je Allah uzdigao, boravi na nebesima, potvrđuje predaja Enesa b. Malika, radijallahu anhu, u kojoj opisuje Poslanikov, sallallahu alejhi ve sellem, Miradž, tj. putovanje u nebeske sfere, gdje navodi da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, susreo mnoge poslanike, a jedan od njih bio je Isa, alejhis-selam. (El-Buhari, br. 349, i Muslim, br. 162.) Svevišnji Allah najbolje zna!